24-09-2021 Noortje van Campenhout

De energiebesparingsplicht

Voldoen aan de energiebesparingsplicht: hoe, wat en wanneer?

Go Green Aarde.Nl

Als bedrijfseigenaar ben je vast al op de hoogte van de energiebesparingsplicht: Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Hoe je precies voldoet aan deze plicht en wat het gevolg is van de toegevoegde informatieplicht, lees je in deze blog.

Energiebesparingsplicht en informatieplicht

Bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig) verbruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

De energiebesparingsplicht werd in eerste instantie niet goed nageleefd. Daarom is in 2019 de informatieplicht eraan toegevoegd. Dit betekent dat je als bedrijf verplicht bent om aan de overheid te laten weten welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Dit via het eLoket van RVO.  

Welke maatregelen kan ik nemen?

Per sector zijn er zogenaamde ‘Erkende Maatregelenlijsten’ opgesteld. De RVO heeft een duidelijk overzicht per sector gemaakt: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/erkende-maatregelenlijsten

Als je de maatregelen neemt die op de lijst staan die voor jouw bedrijf van toepassing is, dan voldoe je aan de energiebesparingsplicht.