29-12-2023 Noortje van Campenhout

Een duurzame terugblik op 2023

Terwijl we ons klaarmaken voor 2024, werpen we graag nog een laatste blik op het nieuws dat 2023 heeft getekend. Het was een jaar van dynamische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Laten we maandelijks de hoogte- en dieptepunten doornemen.

Januari
2023 begon qua duurzaamheid met een knal! Het btw-nultarief voor zonnepanelen op en rondom woningen werd officieel ingevoerd. Daarnaast verruimde onder andere de gemeente 's-Hertogenbosch het beleid voor zonnepanelen op monumenten en in de binnenstad, waarmee duurzame energie breder kon worden toegepast.

Februari
Een actieplan voor groene en digitale banen werd gelanceerd, gericht op duurzame werkgelegenheid. Tegelijkertijd werd in februari het voorstel gedaan om de salderingsregeling af te bouwen, wat sindsdien voor consumenten en bedrijven voor verwarring zorgt.

 

Maart
Het positieve nieuws zette door in maart: De Belastingdienst breidde per direct het forfait uit voor consumenten met zonnepanelen, waardoor de regelgeving beter aansloot op de groeiende capaciteit van zonne-installaties.

 

April
April bracht een mix van goed en uitdagend nieuws. Interne documenten onthulden de betrokkenheid van de ACM bij het debat over de afbouw van de salderingsregeling. Tegelijkertijd startte Eneco een compensatieprogramma voor consumenten die te laat waren geïnformeerd over veranderingen in de terugleververgoeding voor zonne-energie. Dit nieuws toonde aan dat er aandacht was voor eerlijke overgangen in duurzame energie.

 

Mei
Veiligheid staat voorop. Daarom was het goed dat Brandweer Nederland in mei het 'Veilig huis Vinkie' introduceerde, een initiatief om brandveiligheid bij zonnepanelen te waarborgen, wat aangaf dat veiligheidsaspecten serieus werden genomen, en terecht!

 

Juni
Een mooie ontwikkeling in juni was dat het WUR benadrukte dat het weer steeds meer invloed heeft op het energiesysteem. Het onderzoek naar nauwkeurige weersvoorspellingen toonde aan dat met de juiste aanpak duurzame energie nog effectiever kan worden benut.

 

Juli
Gedurende de eerste helft van het jaar was er onzekerheid over de salderingsregeling, die daarna trouwens even onzeker bleef. Maar ondanks de onzekerheid over de salderingsregeling, maakte het Nederlandse kabinet een duurzame sprong met het pv-programma SolarNL. Een stap voorwaarts in grootschalige productie van duurzame zonnecellen en -panelen.

 

Augustus
In augustus introduceerde Vandebron vaste terugleveringskosten, wat leidde tot discussies over de waarde van overtollige zonne-energie. Deze discussies stimuleerden het bewustzijn rondom de financiële impact van duurzaamheid.

In dezelfde maand werd onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat bijna de helft van de consumenten obstakels ondervond bij het overwegen van zonnepanelen. Obstakels die wij als experts graag bij u wegnemen.

 

September
Tijdens Prinsjesdag in september benadrukte het kabinet het belang van klimaatbeleid. Verder verhoogde de ISDE de subsidie voor de energietransitie, wat een extra zetje gaf aan huishoudens en bedrijven die duurzame oplossingen wilden implementeren. De aankondiging van een verhoogd subsidiebudget voor warmtepompen, zonnepanelen en warmteboilers verstevigde het commitment voor duurzame energie. Een symfonie van duurzaamheid klonk door de gangen van de politiek.

 

Oktober
Zorgen over het net hielden aan in oktober, maar laten we het positieve niet vergeten! Hypotheekverstrekkers gaven groen licht voor hogere hypotheken voor duurzame woningen, waardoor groen wonen financieel aantrekkelijker werd.

 

November
In november werd duidelijk dat de terugverdientijd van zonnepanelen korter was dan ooit. Daarnaast toonde het recordaantal geplaatste warmtepompen aan dat duurzame verwarmingssystemen steeds populairder worden.

 

December
In deze laatste maand toonden nieuwe berekeningen aan dat de milieubelasting van materialen in zonnepanelen lager is dan oorspronkelijk gedacht. Als kers op de duurzame taart werd het klimaatakkoord in Dubai gesloten, waarin wereldwijde overeenstemming werd bereikt om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen, met een drievoudige toename van hernieuwbare energie en een verdubbeling van energie-efficiëntie tegen 2030.

We hopen dat 2024 een jaar zal zijn waarin meer zekerheid wordt geboden voor de consument, zowel wat betreft de salderingsregeling als de verwachtingen voor consumenten en bedrijven voor 2026 met betrekking tot warmtepompen en voor 2030 met zonnepanelen. Mocht u vragen hebben over het verduurzamen van uw woning of bedrijf, dan staan we in 2024 graag voor u klaar!