21-12-2022 Noortje van Campenhout

Hoe goed werkt mijn warmtepomp als het vriest?

Toen de temperaturen in Nederland ver onder 0 gingen, waren er veel meldingen van mensen met warmtepompen die zich zorgen maakten of de warmtepompen wel voor de benodigde warmte konden zorgen, daarom geven wij wat meer informatie over de warmtepompen.

Warmtepomp Sneeuw

Steeds meer warmtepompen
Aangezien bij de verbranding van gas CO2 vrijkomt, wil het kabinet dat we overgaan op gasloze woningen. Dat kan door over te stappen op een warmtepomp.

Goed nieuws! Een warmtepomp werkt namelijk efficiënter dan stoken op gas. De warmtepomp haalt namelijk energie in de vorm van warmte uit de buitenlucht/grond. Stop je één kilowattuur elektriciteit in het apparaat, dan krijgt u er grofweg drie of vier kilowattuur aan warmte voor terug. Deze efficiëntie schommelt altijd een beetje en wordt uitgedrukt in een COP-waarde. De prestatiecoëfficiënt wordt COP genoemd.

Dat is natuurlijk geweldig. Maar hoe zit het in de winter? Veel mensen maken deze winter voor het eerst gebruik van hun warmtepomp. Zodra het weer wat kouder wordt, krijgen we dan ook veel vragen.

Zit er energie in een koude lucht?
Er zit zeker energie in ‘koude’ lucht. Laten we beginnen met te stellen dat kou relatief is. In Nederland wordt -10 als behoorlijk koud beschouwd, maar bij -273 wordt het absolute nulpunt bereikt, en dan zit er geen energie meer in de lucht. Dus wanneer het op die schaal bekeken wordt, valt er nog veel warmte uit die lucht te halen.

Hoe efficiënt zijn die warmtepompen als het vriest?
Omdat er bij koud weer minder warmte in de lucht zit, moet de warmtepomp harder werken. Het rendement is daarom in de kou iets lager, maar daar merkt u verder niets van. Zelfs bij -10 graden is de pomp nog steeds twee keer zo efficiënt als een gasgestookte ketel. Het is belangrijk op jaarbasis te kijken en niet naar een momentopname.

Thermostaat lager zetten
Een warmtepomp en een CV-ketel werken heel anders. Bij een warmtepomp is het cruciaal om de temperatuur constant te houden. Een warmtepomp is niet ontworpen om een woning snel te verwarmen. Als de temperatuur met 2 graden wordt verhoogd, duurt het enkele uren voordat hij dat niveau bereikt, omdat hij zo langzaam opwarmt. Een warmtepomp is gemaakt om uw huis op temperatuur te houden, niet om het voortdurend op te warmen.

Bevroren buitenunit
Een warmtepomp moet altijd op een constante temperatuur gehouden worden. Wanneer de warmtepomp bij lage temperaturen abrupt wordt uitgeschakeld bevriest de buitenunit. Als hij dan weer wordt ingeschakeld, kan hij niet genoeg warmte leveren, omdat hij eerst nog moet ontdooien. Hier valt dan verder ook niks anders aan te doen dan te wachten. 

Daarom willen we zeker benadrukken om de warmtepomp niet zomaar uit te zetten. De werking is heel anders dan bij een kachel.